Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 5 februari 2019

Anslaget publiceras: 5 februari 2019

Anslaget avpubliceras: 27 februari 2019

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 5 februari 2019