Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Utbildnignsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 12 november 2020

Anslaget publiceras: 16 november 2020

Anslaget avpubliceras: 8 december 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 16 november 2020