Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag. 

Instans: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 30 januari 2020

Anslaget publiceras: 3 februari 2020

Anslaget avpubliceras: 25 februari 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 4 februari 2020