Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag. 

Instans: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 31 januari 2019

Anslaget publiceras: 7 februari 2019

Anslaget avpubliceras: 1 mars 2019

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset.


Uppdaterad den 8 februari 2019