Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 9 september 2020

Anslaget publiceras: 14 september 2020

Anslaget avpubliceras: 6 oktober 2020.

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 14 september 2020