Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag. 

Instans: Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 31 januari 2019

Anslaget publiceras: 31 januari 2019

Anslaget avpubliceras: 22 februari 2019

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset.


Uppdaterad den 31 januari 2019