Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 7 oktober 2020

Anslaget publiceras: 7 oktober 2020

Anslaget avpubliceras: 29 oktober 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 7 oktober 2020