Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 29 januari 2020

Anslaget publiceras: 4 februari 2020

Anslaget avpubliceras: 26 februari 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Stadshuset


Uppdaterad den 4 februari 2020