Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 29 januari 2019

Anslaget publiceras: 11 februari 2019

Anslaget avpubliceras: 5 mars 2019

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 11 februari 2019