Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 27 augusti 2020

Anslaget publiceras: 31 augusti 2020

Anslaget avpubliceras: 22 september 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 31 augusti 2020