Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justarats. Justeringen sker genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 13 oktober 2020

Anslaget publiceras: 13 oktober 2020

Anslaget avpubliceras: 4 november 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 14 oktober 2020