Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 11 februari 2020

Anslaget publiceras: 11 februari 2020

Anslaget avpubliceras: 4 mars 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 11 februari 2020