Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 12 mars 2019

Anslaget publiceras: 12 mars 2019

Anslaget avpubliceras: 3 april 2019

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 12 mars 2019