Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 4 februari 2020

Anslaget publiceras: 4 februari 2020

Anslaget avpubliceras: 26 februari 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 4 februari 2020