Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kostnämnden

Sammanträdesdatum: 3 september 2020

Anslaget publiceras: 3 september 2020

Anslaget avpubliceras: 25 september 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 3 september 2020