Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kostnämnden

Sammanträdesdatum: 13 februari 2018

Anslaget publiceras: 5 mars 2018

Anslaget avpubliceras: 27 mars

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 5 mars 2019