Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 16 juni 2020

Anslaget publiceras: 16 juni 2020

Anslaget avpubliceras: 8 juli 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 16 juni 2020