Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 24 juni 2020

Anslaget publiceras: 24 juni 2020

Anslaget avpubliceras: 16 juli 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 24 juni 2020