Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: Justerat protokollProtokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 3 januari 2018

Anslaget publicerades: 3 januari 2018

Anslaget avpublicerades: 25 januari 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 3 januari 2018