Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Personalnämnden

Sammanträdesdatum: 9 april 2018

Anslaget publiceras: 9 april 2018

Anslaget avpubliceras: 1 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 9 april 2018