Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Miljö- och samhällsnämnd

Sammanträdesdatum: 13 september 2018

Anslaget publiceras: 13 september 2018

Anslaget avpubliceras: 4 oktober 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset.


Uppdaterad den 13 september 2018