Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Miljö- och samhällsnämnden

Sammanträdesdatum: 10 april 2018

Anslaget publiceras: 10 april 2018

Anslaget avpubliceras: 2 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 10 april 2018