Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 9 maj 2018

Anslaget publiceras: 9 maj 2018

Anslaget avpubliceras: 31 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 9 maj 2018