Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 8 februari 2018

Anslaget publiceras: 8 februari 2018

Anslaget avpubliceras: 2 mars 2018

Föravaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 8 februari 2018