Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag. 

Instans: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 8 oktober 2018

Anslaget publiceras: 9 oktober 2018

Anslaget avpubliceras: 31 oktober 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset.


Uppdaterad den 9 oktober 2018