Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 28 mars 2018

Anslaget publiceras: 5 april 2018

Anslaget avpubliceras: 27 april 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 5 april 2018