Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag. 

Instans: Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 25 oktober 2018

Anslaget publiceras: 30 oktober 2018

Anslaget avpubliceras: 21 november 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset.


Uppdaterad den 30 oktober 2018