Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag. 

Instans: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 29 augusti 2018

Anslaget publiceras: 6 september 2018

Anslaget avpubliceras: 28 september 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset.


Uppdaterad den 6 september 2018