Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag. 

Instans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 8 maj 2018

Anslaget publiceras: 15 maj 2018

Anslaget avpubliceras: 7 juni 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset.


Uppdaterad den 15 maj 2018