Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag. 

Instans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 15 februari 2018

Anslaget publiceras: 15 februari 2018

Anslaget avpubliceras: 9 mars 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 15 februari 2018