Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 12 september 2018

Anslaget publiceras: 14 september 2018

Anslaget avpubliceras: 6 oktober 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 14 september 2018