Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 30 maj 2018

Anslaget publiceras: 5 juni 2017

Anslaget avpubliceras: 27 juni 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 5 juni 2018