Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 11 april 2018

Anslaget publiceras: 16 april 2018

Anslaget avpubliceras: 8 maj

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 16 april 2018