Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 28 februari 2018

Anslaget publiceras: 7 mars 2018

Anslaget avpubliceras: 29 mars 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 7 mars 2018