Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Personalnämnden

Sammanträdesdatum: 4 oktober 2018

Anslaget publiceras: 5 oktober 2018

Anslaget avpubliceras: 27 oktober

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 5 oktober 2018