Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: Justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag. 

Instans: Personalnämnden

Sammanträdesdatum: 21 februari 2018

Anslaget publiceras: 27 februari 2018

Anslaget avpubliceras: 21 mars 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 27 februari 2018