Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Lyst-nämnden

Sammanträdesdatum: 19 september 2018

Anslaget publiceras: 3 oktober 2018

Anslaget avpubliceras: 26 oktober 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 3 oktober 2018