Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunalförbundet LYSTKOM

Sammanträdesdatum: 11 februari 2019

Anslaget publiceras: 1 mars 2019

Anslaget avpubliceras: 23 mars 2019


Uppdaterad den 1 mars 2019