Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: Justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Insats: Samverkansnämnden LYST

Sammanträdesdatum: 14 januari 2019

Anslaget publiceras: 28 januari 2019

Anslaget avpubliceras: 19 februari 2019

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset.


Uppdaterad den 28 januari 2019