Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 9 oktober 2018

Anslaget publiceras: 9 oktober 2018

Anslaget avpubliceras: 31 oktober 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 9 oktober 2018