Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 6 februari 2018

Anslaget publicerades: 6 februari 2018

Anslaget avpubliceras: 28 februari 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 7 februari 2018