Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollJusteringen har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 15 maj 2018

Anslaget publiceras: 15 maj 2018

Anslaget avpubliceras: 7 juni 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 15 maj 2018