Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kostnämnden

Sammanträdesdatum: 16 juni 2020

Anslaget publiceras 17 juni 2020

Anslaget avpubliceras 9 juli 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 17 juni 2020