Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag. 

Instans: Kostnämnden

Sammanträdesdatum: 2 maj 2018

Anslaget publiceras: 8 maj 2018

Anslaget avpubliceras:30 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset.


Uppdaterad den 9 maj 2018