Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag. 

Instans: Kostnämnden

Sammanträdesdatum: 26 mars 2018

Anslaget publiceras: 9 april 2018

Anslaget avpubliceras: 1 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset. 


Uppdaterad den 10 april 2018