Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 29 oktober 2018

Anslaget publiceras: 31 oktober 2018

Anslaget avpubliceras: 22 november 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 31 oktober 2018