Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll



Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 26 februari 2018

Anslaget publiceras: 27 februari 2018

Anslaget avpubliceras: 20 mars 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 27 februari 2018