Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: junsterat protokoll

Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 31 augusti 2020

Anslaget publiceras: 2 september 2020

Anslaget avpubliceras: 24 september 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 2 september 2020