Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 7 februari 2018

Anslaget avpubliceras: 7 mars 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 13 februari 2018