Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Anslagstavla

På Lycksele kommuns digitala anslagstavla hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll.

På denna anslagstavla kan du läsa tillkännagivelser och se vilka protokoll som nyligen justerats. Via genvägen kan du ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll, kallelser och mötestider.

Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från att anslaget publicerats om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Anslagen tas bort när anslagningstiden har gått ut.

Anslag och tillkännagivelser

 
Anslag: Justerat protokoll

Utbildningsnämnden hade sammanträde den 2 april. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsen hade sammanträde de 31 mars. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Utbildningsnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 18 december: Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Överförmyndarnämnden i södra Lappland hade sammanträde den 19 mars. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: Detaljplan för granskning

Anslag: Detaljplan för granskning


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 18 februari 2020Kontakt


Lycksele kommun


Telefontider

Måndag-Torsdag 07.30-16.30, Fredag 07.30-16.00