Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Anslagstavla

På Lycksele kommuns digitala anslagstavla hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll.

På denna anslagstavla kan du läsa tillkännagivelser och se vilka protokoll som nyligen justerats. Via genvägen kan du ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll, kallelser och mötestider.

Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från att anslaget publicerats om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Anslagen tas bort när anslagningstiden har gått ut.

Anslag och tillkännagivelser

 
Anslag: justerat protokoll

Myndighetsnämnden hade sammanträde den 20 februari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 21 februari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Kostnämnden hade sammanträde den 19 februari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Utbildningsnämnden hade sammanträde den 18 februari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag. 


Anslag: justerat protokoll

Myndighetsnämnden hade sammanträde den 20 februari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Lycksele Stadshus AB hade sammanträde den 18 februari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Tillkännagivelse: Kommunfullmäktige 24 februari 2020

Kallelse och ärendelista för Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari.


Anslag: justerat protokoll

Överförmyndarnämnden i södra Lappland hade sammanträde den 17 februari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde den 11 februari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 4 februari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde den 4 februari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 29 januari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Utbildningsnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 30 januari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: Detaljplan för granskning

Anslag: Detaljplan för granskning


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 18 februari 2020Kontakt


Lycksele kommun


Telefontider

Måndag-Torsdag 07.30-16.30, Fredag 07.30-16.00