Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Anslagstavla

På Lycksele kommuns digitala anslagstavla hittar du kungörelser, tillkännagivanden och justerade protokoll.

På denna anslagstavla kan du läsa kungörelser och se vilka protokoll som nyligen justerats. Via genvägen kan du ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll, kallelser och mötestider.

Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från att anslaget publicerats om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Anslagen tas bort när anslagningstiden har gått ut.

Anslag och kungörelser

 
Anslag: justerat protokoll

Lycksele Stadshus AB hade sammanträde den 18 september. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Socialnämnden hade sammanträde den 12 september. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Miljö- och samhällsnämnden hade sammanträde den 13 september. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Personalnämnden hade sammanträde den 10 september. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Kostnämnden hade sammanträde den 5 september. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Personalnämnden hade sammanträde den 7 september. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Valnämnden hade sammanträde den 9 september. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde den 29 augusti. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 25 april 2018Kontakt


Lycksele kommun


Telefontider

Måndag-Torsdag 07.30-16.30, Fredag 07.30-16.00