Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Anslagstavla

På Lycksele kommuns digitala anslagstavla hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll.

På denna anslagstavla kan du läsa tillkännagivelser och se vilka protokoll som nyligen justerats. Via genvägen kan du ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll, kallelser och mötestider.

Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från att anslaget publicerats om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Anslagen tas bort när anslagningstiden har gått ut.

Anslag och tillkännagivelser

 
Samråd: ändring av detaljplan

Anslag: justerat protokoll

Socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 14 november. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Utbildningsnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 15 november. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Personalnämnden hade sammanträde den 15 november. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde den 13 november. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Kommunfullmäktige hade sammanträde den 29 oktober. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 22 oktober 2018Kontakt


Lycksele kommun


Telefontider

Måndag-Torsdag 07.30-16.30, Fredag 07.30-16.00